FAQ's

Klachten die voor Fysiotherapie in aanmerking komen; Spier- en gewrichtsklachten, revalidatie na operatie, revalidatie na trauma, klachten van het zenuwstelsel, klachten aan het vaatstelsel en het hart.
Bij Fysio Parklaan bieden wij Fysio- & Manuele Therapie; Klachten die voor behandeling met manuele therapie in aanmerking komen zijn; rug en nekklachten, schouder specifieke klachten, hoofdpijn en /of duizeligheid, uitstralende pijn in schouder, arm of hand, uitstralende pijn in bekken, bil, been en voet, RSI / CANS klachten, sport gerelateerde klachten, diagnostiek, second opinion.
Wij zijn geopend van Maandag tot en met Vrijdag van 07:00 uur tot 21:00 s’avonds. Mocht u erg slecht te been zijn of de wens hebben om op een afwijkend moment behandeld te worden dan kunt u contact met ons opnemen.
Een gemiddelde sessie duurt tussen de 20 en 30 minuten.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk op de Parklaan te komen, dan kunnen wij u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u gehandicapt of slecht ter been bent. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen en in de meeste gevallen is een behandeling in de praktijk beter uit te voeren.
Raadpleeg van te voren of uw behandeling vergoed wordt door uw verzekeraar zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Heeft u vragen over een mogelijke behandeling of klachten na een behandeling?

1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is dan kunnen wij u minder goed helpen.
2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?
3. Wees altijd eerlijk. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.
4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede.
5. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan, hier kunnen wij dan rekening mee houden.

De praktijk is aangesloten bij het klachtenreglement van het KNGF. (Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie).

Klachtenregelement

De praktijk is aangesloten bij het klachtenreglement van het KNGF. (Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie).

Klachtenregeling
De fysiotherapeuten proberen hun vak zo goed en vakbekwaam mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Zelfs niet noemenswaardige zaken horen wij graag zodat we onze professionele houding mogelijk kunnen verbeteren.

U heeft de volgende mogelijkheden:
Een gesprek
: bespreek uw probleem met degene die u heeft behandeld. Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u een vriend(in) of familielid meenemen.
Bemiddeling: U kunt een bemiddelingsgesprek aanvragen. Dit kan bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
Advies: U kunt informatie krijgen bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg). Of bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten). Beide bureau’s kunnen u adviseren hoe u het beste uw klacht kenbaar kunt maken.
Klachtenprocedure: levert een gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Of u kunt iemand machtigen namens u een klacht in te dienen. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties:

De klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Tevreden Klanten