Over Fysiotherapie

Meer informatie over
Fysio Parklaan

Vergoeding


Behandeling

De meeste behandelingen fysiotherapie worden door de verzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor de specifieke vergoeding in uw aanvullend pakket kunt u kijken op de website www.defysiotherapeut.com. Wij hebben met alle verzekeraars een contract.

De behandelingen die via de aanvullende verzekering worden betaald hebben geen invloed op uw eigen risico.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt tot maximaal 18 behandelingen. Indien daarna nog behandeling nodig is wordt dit vergoed via de aanvullende verzekering.

Voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen wordt behandeling vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. ( De eerste 20 behandelingen worden hier uit de aanvullende verzekering vergoed).

Indien u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, of meer behandelingen nodig heeft gelden de particuliere tarieven. Neem contact met ons op over de tarieven.

Fysio parklaan

Afspraak annuleren

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit minstens 24 uur van te voren te doen. Anders wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch, via email of bij onze praktijk afmelden. In het weekend kunt u ook e-mailen of de voicemail inspreken.

Kwaliteitsindicatoren fysiotherapie
De fysiothererapeut doet mee aan het landelijk ingevoerde project Kwaliteitsindicatoren voor Eerstelijns Fysiotherapeuten. Dit houdt in dat de praktijk op kwaliteit wordt vergeleken met andere praktijken. Meer informatie op www.defysiotherapeut.com

Kwaliteitsregisters
Fysio en Manuele therapie is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en alle therapeuten staan in het Centraal Kwaliteit Register (CKR).

Expert in houding en beweging

De Fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkómen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten aan –zoals het in medische termen heet- het bewegingsapparaat. U krijgt altijd zorg op maat. Passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken. Elk jaar gaan ruim drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Mensen van alle leeftijden met verschillende leefstijlen en allerlei soorten klachten. Dit kunnen blessures, RSI-klachten of pijnklachten zijn, bijvoorbeeld in de armen, benen, schouders en rug, veroorzaakt door sporten, werk, hobby’s, of door het ouder worden. De oorzaak kan overbelasting of een verkeerde houding zijn.
Hiervoor krijgt u van de fysiotherapeut zowel een goede behandeling als advies. De fysiotherapeut behandelt ook mensen die vanwege een (chronische) aandoening onder medische begeleiding beweegzorg nodig hebben. Dat is belangrijk voor uw gezondheid èn om mobiel te blijven. Maar u kunt ook naar de fysiotherapeut voor revalidatie na een operatie of ongeval. Of voorafgaand aan een operatie om uw conditie te verbeteren en daardoor sneller te herstellen. Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo optimaal mogelijk kan (blijven) bewegen.

Onze kliniek